Technology
Vesiniku tootmistehnoloogia

Vesinikku puhtal kujul Maal praktiliselt ei leidu ja see tuleb erinevatest seotud ühenditest eraldada, kasutades keemilisi meetodeid.

EL-is ja kogu maailmas edendatav vesinikuenergia kontseptsioon eeldab vesiniku tööstuslikku tootmist, mis tähendab, et masstootmine ja madalad tootmiskulud peaksid olema kogu kontseptsiooni lahutamatuks osaks.

Maailmas tarbitakse hetkel umbes 75 mln tonni vesinikku aastas.

Meie eesmärk – alandada vesiniku tootmise energiakulusid 10-11 kWh-ni 1 kg vesiniku kohta, mis alandab vesiniku tootmise omahinna alla 1 euro 1 kg!

Vesiniku peamisteks tarbijateks on:
KEEMIATÖÖSTUS
NAFTA TÖÖTLEMINE

Üle 3/4 vesinikust toodetakse maagaasist, milleks kulub üle 205 mlrd m³ gaasi.
Vesinikku tootmisel maagaasist paisatakse atmosfäri umbes 830 mln tonni CO2.

Vesiniku tootmine maailmas:

Maagaas
Nafta
Kivisüsi
Elektrolüüs

Vesiniku tarbimine maailmas:

Ammoniaak
Naftakeemia
Metanool
Kosmosetööstus
Muud tööstusharud
Method
Vesiniku saamise meetodid
METAANI JA VEEAURU KONVERSIOON (SMR)
Täpsemalt
KIVISÖE GAASISTAMINE
Täpsemalt
VEE ELEKTROLÜÜS
Täpsemalt
PÜROLÜÜS
Täpsemalt
OSALINE OKSÜDEERIMINE
Täpsemalt
BIOTEHNOLOOGIAD
Täpsemalt
Vesiniku tootmise perspektiivsed meetodid

Vesiniku tootmise perspektiivsed meetodid, mis saavad erinema üldlevinutest peamiselt odavuse ja kvaliteedi (protsessi puhtus) poolest:

  • PLASMA-KEEMILINE MEETOD, mis on kordades odavam elektrolüüsist
  • Vesiniku tootmine tuumaenergia abil
  • Vesiniku tootmine alternatiivseid energiaallikaid kasutades
  • Vee elektrolüüsimeetodite täiustamine
  • Maakoore aine kasutamise vesiniku tootmiseks
  • Alumiiniumil põhineva vesinikuenergeetika arendamise perspektiivid jne.

Vesiniku tootmise peamiste tehnoloogiate parameetrite võrdlus

 

Vesiniku omahind

Elektrienergia tootmine toimub hetkel peamiselt “mustade” meetoditega, süsivesinike põletamise teel. See kestab veel pikalt ja seetõttu ei saa rääkida elektrolüüsist kui puhtast vesiniku tootmise viisist. Praegu on isegi SMR (metaani ja veeauru ja konversioon) protsess CO2-heitmete osas puhtam. Ja kui võrrelda omavahel plasma-keemilist protsessi ja elektrolüüsi, siis esimene jääb alati puhtamaks ja odavamaks, võrreldes elektrolüüsiga.

 

Investeeri tulevikku