Partnerid
Erialased partnerid

OÜ VESINIKU TEHNOLOOGIAD on läbirääkinud ja määratlenud perspektiivsed partnerid edasiseks koostööks nii arendustegevuse kui ka tehnoloogiliste lahenduste rakendamise valdkondades. Nende ettevõtetega on peetud eelläbirääkimisi ja vastastikku avaldatud suurt huvi vesinikutehnoloogiate ühise arendamise osas, samuti välja öeldud valmisolek osaleda partneritena projekti järgmistes etappides.

Tallinna Tehnikaülikool (TALTECH)

TALTECH asutati 1918. aastal. See on Eesti tehnika- ja infoteaduste ning hariduse lipulaev, kus kõrgharidus on kõigil tasemetel saadaval inseneri- ja tehnikateaduste, infotehnoloogia, majanduse, loodusteaduste ja merenduse valdkonnas. Ülikooli koosseisu kuulub 4 teaduskonda ja Eesti Mereakadeemia, 20 instituuti, sealhulgas Tartu, Virumaa ja IT kolledžid.

Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing (EVTÜ)

EVTÜ asutati 2016. aastal. See ühendab Eestis vesinikutehnoloogia arendamisega seotud ettevõtteid, teadus- ja haridusasutusi ning teisi huvitatud organisatsioone.

Vesinikukütus ja tanklalahendused

OÜ MARK OIL on Eesti kütuseettevõte, mis tegutseb alates 2000. aastast. Ettevõtte põhitegevusala on mitmesuguste kütuseliikide hulgimüük. OÜ-ga MARK OIL seotud OÜ SEVENOIL EST omab automaattanklate võrku. OÜ MARK OIL on huvitatud vesinikutanklate ühisest arendamisest, mis kasutaksid meie tehnoloogiat.

AS OLEREX

AS OLEREX on 1994. aastal asutatud Eesti kütuseettevõte, mille jaotusvõrku kuulub praegu 85 hooldusega ja automaattanklat üle Eestis. Ettevõte kuulub Eesti suurimate kütusemüüjate hulka ja teenindab aastas miljoneid kliente. Viimastel aastatel on AS-i OLEREX nimetatud kahel korral kõige kiiremini kasvavaks Eesti kütuseettevõtteks. Ettevõte omab ka tanklaid, kus on võimalus maagaasi (CNG) tankida.

AS JETOIL AS JETGAS

AS JETOIL on 1999. aastal asutatud Eesti kütuseettevõte ja on üks suurimaid kütusefirmasid Eestis. Põhitegevusalaks on kütuse hulgimüük. Samal ajal on ettevõtte kütusekaartidega võimalik tankida enam kui 50 tanklas üle Eesti. 2013. aastal tegevust alustanud AS-iga JETOIL seotud ettevõte AS JETGAS omab praegu Baltikumi suurimat gaasitanklate võrku (LPG). Biometaani müügi arendamine kuulub samuti ettevõtte huvide valdkonda.

AS EESTI GAAS

AS EESTI GAAS on üks suuremaid ja kogenumaid energiaettevõtteid Eestis, mis pärineb aastast 1865. Ettevõtte peamine toode ja kompetents on maagaas, mida müüakse mitmesuguste toodete kujul: torugaas, mis tarnitakse klientidele võrkude kaudu, surugaas (CNG) ja veeldatud maagaas (LNG). Maagaasi kui transpordikütuse arendamisel on ettevõte Baltikumi regioonis juhtpositsioonil. Surugaasi tanklate võrk on samuti turu suurim ja laieneb pidevalt. Lisaks maagaasile saab tanklates tankida ka Eestis toodetud biometaani. Ettevõte on samuti esimene ja ainus kogu Baltikumis, kus on välja töötatud stabiilne veeldatud maagaasi tarnimine ja punkerdamine.

Energeetika ja põlevkivikeemia toodete puhastamine
AS VIRU KEEMIA GRUPP

AS VIRU KEEMIA GRUPP on suurim põlevkivi töötlemise ettevõte Eestis ja kogu maailmas. Ettevõte tegutseb kogu põlevkivi töötlemise ahela ulatuses, alates kaevandamisest kuni kõrgelt rafineeritud peenkeemiasünteesi produktide tootmiseni. Ettevõte toodab aastas kokku ca. 640 tuhat tonni põlevkiviõli ja selle saaduseid.

AS VIRU KEEMIA GRUPP on huvitatud vesiniku tehnoloogiatest nii soojuse ja elektri tootmisega kaasnevate CO2-heitmete vähendamiseks kui ka põlevkiviõlide ja põlevkivikeemia toodete täiendava puhastamise võimaldamiseks.

AS EESTI ENERGIA

AS EESTI ENERGIA on rahvusvaheline energeetikaettevõte, mis kuulub Eesti riigile. Ettevõte tegutseb Balti riikide, Soome ja Poola elektri- ja gaasiturgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Ettevõte pakub energialahendusi alates elektri, soojuse ja kütuste tootmisest kuni uuenduslike lisandväärtusteenusteni, mis on seotud müügi, klienditeeninduse ja energeetikaga.

AS VIRU KEEMIA GRUPP on samuti huvitatud vesiniku tehnoloogiatest nii soojuse ja elektri tootmisega kaasnevate CO2-heitmete vähendamiseks kui ka põlevkiviõlide ja põlevkivikeemia toodete täiendava puhastamise võimaldamiseks.

OÜ KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUS

OÜ KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUS on ALEXELA GRUPP-i kuuluv ettevõte, mille põhitegevusalad on põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojuse ja elektri tootmine. See on üks vanimaid energiaettevõtteid Eestis, mis alustas tegevust juba 1922. aastal. Ettevõte kaevandab ca. 1,5 miljonit tonni põlevkivi, millest toodetakse ca 90 tuhat tonni põlevkiviõli. Soojuse ja elektri ühistootmine katab nii ettevõtte enda kui ka lähedal asuva Kiviõli linna soojavajaduse.

OÜ KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUS on huvitatud vesinikutehnoloogiatest samuti CO2 heitmete vähendamiseks ja põlevkiviõlide järeltöötluse võimaluste jaoks.